MAM WYBÓR – WYBIERAM ŚWIADOMIE – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Mam wybór – wybieram świadomie Czas trwania: 45 minut Cel główny: Rozwijanie u uczestników zajęć samoświadomości na temat zachowań agresywnych, przestępczych i zachowań związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych Cele szczegółowe: uświadomienie, że zachowania agresywne i przestępcze oraz zażywanie substancji psychoaktywnych nie są normą wśród młodego pokolenia, ukazanie przyczyn […]

Wsparcie społeczne w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych – DAMIAN – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Wsparcie społeczne w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych – DAMIAN Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć, że wsparcie społeczne pomaga byłym skazanym w powrocie do społeczeństwa. Cele szczegółowe: ukazanie korzyści i zagrożeń wynikających z prowadzenia przestępczego stylu życia, uświadomienie rodzajów wsparcia społecznego, ukazanie potrzeby wsparcia […]

Trudny powrót do społeczeństwa – EWA – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Trudny powrót do społeczeństwa Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć trudności w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych. Cele szczegółowe: ukazanie trudności i problemów fizycznych, psychicznych i społecznych byłych skazanych, ukazanie perspektywy społeczeństwa wobec skazanych i byłych skazanych, uwrażliwienie na zjawisko stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób […]

Właściwe wybory okazją do bezpiecznego, zdrowego i uczciwego stylu życia – JACEK – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Właściwe wybory okazją do bezpiecznego, zdrowego i uczciwego stylu życia Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć korzyści z prowadzenia zdrowego, bezpiecznego, uczciwego stylu życia Cele szczegółowe: ukazanie zagrożeń i niebezpieczeństw w życiu młodych osób, uświadomienie przyczyn i konsekwencji ryzykownego stylu życia młodych osób, charakterystyka osób, […]

Więzienie (nie)stracony czas – MACIEJ – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Więzienie (nie)stracony czas Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć, że pobyt w więzieniu z jednej strony jest czasem straconym a z drugiej strony może stać się szansą na zmianę. Cele szczegółowe: ukazanie strat jakie ponoszą osoby odbywające karę pozbawienia wolności, uświadomienie, że pobyt w więzieniu […]

Konsekwencje zachowań – KRYSIA – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Konsekwencje zachowań Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć, że każdy czyn przestępczy niesie właściwe konsekwencje Cele szczegółowe: ukazanie rodzajów przestępstw, uświadomienie konsekwencji wynikających z przestępstw, ukazanie trudności wynikających z pobytu w zakładzie karnym, uświadomienie skutków psychicznych, fizycznych, społecznych z karalności, charakterystyka osób odbywających karę pozbawienia […]