Konsekwencje zachowań – KRYSIA – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Konsekwencje zachowań

Czas trwania: 45 minut

Cel główny:

Uświadomienie uczestnikom zajęć, że każdy czyn przestępczy niesie właściwe konsekwencje

Cele szczegółowe:

 • ukazanie rodzajów przestępstw,
 • uświadomienie konsekwencji wynikających z przestępstw,
 • ukazanie trudności wynikających z pobytu w zakładzie karnym,
 • uświadomienie skutków psychicznych, fizycznych, społecznych z karalności,
 • charakterystyka osób odbywających karę pozbawienia wolności,
 • ukazanie procesu readaptacji społecznej byłych skazanych,
 • rozwijanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania własnego zdania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 • uświadomienie uczestnikom zajęć ich zdolności do zmiany zachowań.

Metody dydaktyczne:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Krysia”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Środki dydaktyczne:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Krysia”
 • tablica, flamastry, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów na temat rodzajów i skutków popełniania przestępstw (*uwaga: opcjonalnie wykorzystanie kodeksu karnego i analizowanie przykładowych artykułów KK: art. 32 kk; art. 39 kk; art 117-316 kk)
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_Krysia”
 6. Dyskusja na temat:
  1. konsekwencji psychofizycznych i społecznych wynikających z faktu karalności
  2. trudności związanych z pobytem w zakładzie karnym
  3. charakterystyki osób odbywających karę pozbawienia wolności
  4. problemów i możliwości w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych
 7. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się”, „Najbardziej podobało mi się”, „Inaczej można byłoby zrobić…”

Podziękowanie za udział w zajęciach.

(Visited 34 times, 1 visits today)
Next Post

Więzienie (nie)stracony czas - MACIEJ - konspekt zajęć

Temat zajęć: Więzienie (nie)stracony czas Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć, że pobyt w więzieniu z jednej strony jest czasem straconym a z drugiej strony może stać się szansą na zmianę. Cele szczegółowe: ukazanie strat jakie ponoszą osoby odbywające karę pozbawienia wolności, uświadomienie, że pobyt w więzieniu […]