Więzienie (nie)stracony czas – MACIEJ – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Więzienie (nie)stracony czas

Czas trwania: 45 minut

Cel główny:

Uświadomienie uczestnikom zajęć, że pobyt w więzieniu z jednej strony jest czasem straconym a z drugiej strony może stać się szansą na zmianę.

Cele szczegółowe:

 • ukazanie strat jakie ponoszą osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • uświadomienie, że pobyt w więzieniu może stać się szansą na zmianę myślenia i zachowania,
 • ukazanie zasobów i możliwości resocjalizacyjnych jakie mają skazani w trakcie odbywania kary pozbawiania wolności,
 • ukazanie skuteczności oddziaływań muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych, dramowych prowadzonych w zakładach karnych,
 • uświadomienie trudności byłych skazanych po opuszczeniu zakładu karnego,
 • ukazanie potrzeby wsparcia społecznego byłych skazanych w powrocie do społeczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania własnego zdania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 • uświadomienie uczestnikom zajęć ich zdolności do zmiany zachowań.

Metody dydaktyczne:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Maciej”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.
 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Maciej”
 • tablica, flamastry, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Czy pobyt w więzieniu to czas: stracony czy niestracony?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_Maciej”
 6. Dyskusja na temat:
  1. strat jakie ponoszą osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
  2. korzyści ze zmiany myślenia oraz zachowania skazanego w trakcie pobytu w zakładzie karnym,
  3. zasobów i możliwości resocjalizacyjnych jakie mają skazani w trakcie odbywania kary pozbawiania wolności,
  4. skuteczności oddziaływań muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych, dramowych prowadzonych w zakładach karnych
  5. trudności byłych skazanych po opuszczeniu zakładu karnego
  6. potrzeby wsparcia byłych skazanych w procesie readaptacji społecznej
 7. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się”, „Najbardziej podobało mi się”, Inaczej można byłoby zrobić…”

Podziękowanie za udział w zajęciach

(Visited 314 times, 1 visits today)
Next Post

Właściwe wybory okazją do bezpiecznego, zdrowego i uczciwego stylu życia - JACEK - konspekt zajęć

Temat zajęć: Właściwe wybory okazją do bezpiecznego, zdrowego i uczciwego stylu życia Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć korzyści z prowadzenia zdrowego, bezpiecznego, uczciwego stylu życia Cele szczegółowe: ukazanie zagrożeń i niebezpieczeństw w życiu młodych osób, uświadomienie przyczyn i konsekwencji ryzykownego stylu życia młodych osób, charakterystyka osób, […]