Właściwe wybory okazją do bezpiecznego, zdrowego i uczciwego stylu życia – JACEK – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Właściwe wybory okazją do bezpiecznego, zdrowego i uczciwego stylu życia

Czas trwania: 45 minut

Cel główny:

Uświadomienie uczestnikom zajęć korzyści z prowadzenia zdrowego, bezpiecznego, uczciwego stylu życia

Cele szczegółowe:

 • ukazanie zagrożeń i niebezpieczeństw w życiu młodych osób,
 • uświadomienie przyczyn i konsekwencji ryzykownego stylu życia młodych osób,
 • charakterystyka osób, które wchodzą w konflikty z prawem, stosują zachowania agresywne i zażywają substancje psychoaktywne,
 • ukazanie trudności w procesie powrotu do „normalnego” życia,
 • uświadomienie zasobów i mocnych stron w sytuacjach trudnych i problemowych,
 • ukazanie możliwości rekompensaty wyrządzonych krzywy i strat,
 • uświadomienie korzyści z dokonywania właściwych wyborów,
 • rozwijanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania własnego zdania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 • uświadomienie uczestnikom zajęć ich zdolności do zmiany zachowań.

Metody dydaktyczne:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Jacek”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.
 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Jacek’
 • tablica, flamastry, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów na temat zagrożeń w życiu młodych osób
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_Jacek”
 6. Dyskusja na temat:
  1. przyczyn i konsekwencji ryzykownego stylu życia,
  2. charakterystyki osób, które wchodzą w konflikty z prawem, stosują zachowania agresywne i zażywają substancje psychoaktywne,
  3. zasobów i mocnych stron w sytuacjach trudnych,
  4. trudności w procesie powrotu do „normalnego” życia,
  5. możliwości rekompensaty wyrządzonych krzywd i strat,
  6. korzyści z dokonywania właściwych wyborów życiowych (w kontekście zachowań ryzykowanych).
 7. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się”, „Najbardziej podobało mi się”, „Inaczej można byłoby zrobić…”

Podziękowanie za udział w zajęciach.

(Visited 31 times, 1 visits today)
Next Post

Trudny powrót do społeczeństwa - EWA - konspekt zajęć

Temat zajęć: Trudny powrót do społeczeństwa Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć trudności w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych. Cele szczegółowe: ukazanie trudności i problemów fizycznych, psychicznych i społecznych byłych skazanych, ukazanie perspektywy społeczeństwa wobec skazanych i byłych skazanych, uwrażliwienie na zjawisko stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób […]