Trudny powrót do społeczeństwa – EWA – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Trudny powrót do społeczeństwa

Czas trwania: 45 minut

Cel główny:

Uświadomienie uczestnikom zajęć trudności w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych.

Cele szczegółowe:

 • ukazanie trudności i problemów fizycznych, psychicznych i społecznych byłych skazanych,
 • ukazanie perspektywy społeczeństwa wobec skazanych i byłych skazanych,
 • uwrażliwienie na zjawisko stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób karanych,
 • ukazanie możliwości i zasobów, które pomagają byłym skazanym w powrocie do społeczeństwa,
 • ukazanie potrzeby właściwego wspierania osób karanych,
 • rozwijanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania własnego zdania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 • uświadomienie uczestnikom zajęć ich zdolności do zmiany zachowań.

Metody dydaktyczne:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Ewa”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Środki dydaktyczne: > film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Ewa:

> tablica, flamastry, kartki, długopisy Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów na temat opinii społeczeństwa wobec osób karanych
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_Ewa”
 6. Dyskusja na temat:
  1. trudności i problemów fizycznych, psychicznych i społecznych byłych skazanych,
  2. zjawiska stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób karanych,
  3. możliwości i zasobów, które pomagają byłym skazanym w powrocie do społeczeństwa,
  4. właściwych sposobów wspierania osób karanych,
 7. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się”, „Najbardziej podobało mi się”, „Inaczej można byłoby zrobić…”

Podziękowanie za udział w zajęciach.

(Visited 38 times, 1 visits today)
Next Post

Wsparcie społeczne w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych - DAMIAN - konspekt zajęć

Temat zajęć: Wsparcie społeczne w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych – DAMIAN Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć, że wsparcie społeczne pomaga byłym skazanym w powrocie do społeczeństwa. Cele szczegółowe: ukazanie korzyści i zagrożeń wynikających z prowadzenia przestępczego stylu życia, uświadomienie rodzajów wsparcia społecznego, ukazanie potrzeby wsparcia […]