Wsparcie społeczne w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych – DAMIAN – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Wsparcie społeczne w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych – DAMIAN

Czas trwania: 45 minut

Cel główny:

Uświadomienie uczestnikom zajęć, że wsparcie społeczne pomaga byłym skazanym w powrocie do społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

 • ukazanie korzyści i zagrożeń wynikających z prowadzenia przestępczego stylu życia,
 • uświadomienie rodzajów wsparcia społecznego,
 • ukazanie potrzeby wsparcia społecznego w powrocie do społeczeństwa byłych skazanych,
 • ukazanie zasobów, które pomagają żyć godnie, uczciwie i trzeźwo
 • rozwijanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania własnego zdania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 • uświadomienie uczestnikom zajęć ich zdolności do zmiany zachowań.

Metody dydaktyczne:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Damian”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Środki dydaktyczne:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_Damian”
 • tablica, flamastry, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów na temat korzyści i zagrożeń wynikających z prowadzenia przestępczego stylu życia
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_Damian”
 6. Dyskusja na temat:
  1. rodzajów wsparcia społecznego,
  2. potrzeby wsparcia społecznego w powrocie do społeczeństwa byłych skazanych,
  3. zasobów (praca, kursy, terapia, ludzie), które pomagają żyć godnie, uczciwie i trzeźwo
 7. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się”, „Najbardziej podobało mi się”, „Inaczej można byłoby zrobić…”

Podziękowanie za udział w zajęciach.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Next Post

MAM WYBÓR – WYBIERAM ŚWIADOMIE - konspekt zajęć

Temat zajęć: Mam wybór – wybieram świadomie Czas trwania: 45 minut Cel główny: Rozwijanie u uczestników zajęć samoświadomości na temat zachowań agresywnych, przestępczych i zachowań związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych Cele szczegółowe: uświadomienie, że zachowania agresywne i przestępcze oraz zażywanie substancji psychoaktywnych nie są normą wśród młodego pokolenia, ukazanie przyczyn […]