MAM WYBÓR – WYBIERAM ŚWIADOMIE – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Mam wybór – wybieram świadomie

Czas trwania: 45 minut

Cel główny:

Rozwijanie u uczestników zajęć samoświadomości na temat zachowań agresywnych, przestępczych i zachowań związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych

Cele szczegółowe:

 • uświadomienie, że zachowania agresywne i przestępcze oraz zażywanie substancji psychoaktywnych nie są normą wśród młodego pokolenia,
 • ukazanie przyczyn i konsekwencji psychofizycznych, społecznych i prawnych w związku z zachowaniami ryzykowanymi,
 • uświadomienie korzyści z prowadzenia zdrowego, bezpiecznego, uczciwego stylu życia,
 • rozwijanie umiejętności budowania hierarchii wartości w życiu,
 • uwrażliwienie młodzieży na drugiego człowieka,
 • rozwijanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania własnego zdania,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 • uświadomienie uczestnikom zajęć ich zdolności do zmiany zachowań.

Metody dydaktyczne:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja

Środki dydaktyczne:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni”
 • tablica, flamastry, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem i celem zajęć oraz sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Prezentacja filmu profilaktyczno-edukacyjnego pt. „Uwolnieni”
 5. Burza mózgów: pierwsze wrażenia na temat bohaterów filmu: ich przeszłości, sytuacji aktualnej, problemów i sukcesów.
 6. Podsumowanie filmu – wypowiedzi uczestników zajęć i wyeksponowanie najważniejszych aspektów z życia bohaterów.
 7. Świadectwo byłego skazanego (opcjonalnie)
 8. Dyskusja na temat:
  1. przyczyn podejmowania zachowań agresywnych i przestępczych
  2. powodów zażywania substancji psychoaktywnych
  3. skutków psychofizycznych i prawnych zachowań ryzykowanych
  4. trudności wynikających z przebywania w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym i penitencjarnym
  5. trudności osób, które opuszczają placówki resocjalizacyjne i penitencjarne
  6. motywatorów do zmiany ryzykowanego stylu życia
  7. społeczeństwa i jego roli wobec osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem
  8. pozytywnych i prospołecznych zachowań wśród młodych osób
  9. najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka
 9. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się”, „Najbardziej podobało mi się”, „Inaczej można byłoby zrobić…”
 10. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 93 times, 1 visits today)
Next Post

Całe życie w poprawczaku

KOMIKS (Visited 93 times, 1 visits today)