Next Post

Realizacja projektu

Realizacja projektu polegała między innymi na przeprowadzeniu spotkań w szkołach i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Przebiegały one według następującego scenariusza: świadectwo bohatera i krótki spot o nim, dyskusja, podczas której zostały poruszone zagadnienia takie jak: – co skłania ludzi do uzależnień, agresji, przestępczości, – jak zapobiegać uzależnieniem, agresji i przestępczości. – […]