Do białostockiego aresztu zagościła Fundacja „Sławek”

pelkins77
Podlaskie Centrum Radiowe oraz Amicus Media we współpracy z Fundacją „Sławek” realizuje projekt „Uwolnieni”-projekt profilaktyczny, promujący zdrowy styl życia-bez uzależnień.

Celem projektu „Uwolnieni” jest przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym, profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia. Odbiorcami projektu są nie tylko szkoły ale i również osadzeni w zakładach karnych. Spotkanie odbyło się w dniu 07.10.2019r. w świetlicy Aresztu Śledczego w Białymstoku i wzięło w nim udział ponad 20 skazanych recydywistów. W trakcie spotkania poruszano zagadnienia takie jak; przyczyny uzależnień, agresji młodych ludzi, zapobieganie uzależnieniom oraz powrotu do przestępczości, powody zażywania substancji psychoaktywnych a także najważniejsze wartości w życiu człowieka.

Fundacja „Sławek”7

Fundacja Sławek została założona w 1998 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem statutowym Fundacji jest między innymi udzielanie pomocy i wsparcia osobom przebywającym  w więzieniach, a także bliskim i rodzinom osób osadzonych. W swych działaniach nastawiona jest na uzyskanie efektu w postaci  udzielenia wsparcia tym, którzy skończą odbywanie kary, by zgodnie z ideami readaptacji  powrócili do społeczeństwa.

Angażowanie skazanych  przez kadrę penitencjarną do udziału w ww. projektach ma na celu kształtowanie u nich prospołecznych postaw, w szczególności empatii, odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego i gotowości do  prezentowania pozytywnej aktywności, a więc wartości kluczowych dla ich readaptacji społecznej.

 

Opracował: st.szer. Kamil Tyburski

Źródło: Służba więzienna

(Visited 3 times, 1 visits today)
Next Post

Świadectwo przemiany życia - spotkanie z Pawłem Cwynarem

Podlaskie Centrum Radiowe oraz Amicus Media we współpracy z Fundacją „Sławek” realizuje profilaktyczny projekt „UWOLNIENI” – promujący zdrowy styl życia – bez uzależnień, w ramach którego to projektu odbyło się spotkanie z osadzonymi.   Więcej: SW/ZK ZARĘBA       (Visited 3 times, 1 visits today)