KONSPEKT ZAJĘĆ (1)

pelkins77

Tytuł zajęć:

Trudna walka z uzależnieniem

Cele:

 • Poszukiwanie zależności między sytuacją rodzinną a sytuacją dziecka.
 • Zwrócenie uwagi na zjawiska wykluczenia i stygmatyzacji w grupie rówieśniczej.
 • Uświadomienie konsekwencji psychicznych, fizycznych i społecznych wynikających z zażywania narkotyków.
 • Podniesienie świadomości na temat skutków przedwczesnego macierzyństwa nieletnich.

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_AGNIESZKA”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_AGNIESZKA”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Jakie trudności i problemy ma dzisiejsza młodzież?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_AGNIESZKA”.
 6. Dyskusja na temat:
  1. sytuacji rodzinnej Agnieszki (pierwotnych problemów w życiu rodzinnym Agnieszki),
  2. przyczyn i konsekwencji próby samobójczej,
  3. ryzykowanych zachowań podejmowanych przez Agnieszkę,
  4. konsekwencji uzależnienia od narkotyków,
  5. doświadczania przez Agnieszkę przemocy ze strony partnera,
  6. przedwczesnego macierzyństwa Agnieszki,
  7. motywacji i sposobów radzenia sobie z uzależnieniem.
 7. Pytania podsumowujące:
  1. Co znaczy „rodzina prawidłowo funkcjonująca”, „rodzina zdrowa”, „rodzina szczęśliwa”?
  2. Co może czuć i myśleć dziecko, które jest świadkiem uzależnienia rodzica i przemocy w rodzinie?
  3. Co oznacza, że uzależnienie to choroba i trzeba ją leczyć?
  4. Co może zrobić młody człowiek, kiedy doświadcza lub jest świadkiem wykluczenia rówieśniczego i stygmatyzacji?
  5. W jaki sposób można radzić sobie z trudnościami i problemami życiowymi?
  6. Do kogo młody człowiek może zwrócić się o pomoc, kiedy doświadcza się problemów i trudności?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach.
(Visited 101 times, 1 visits today)
Next Post

UWOLNIENI 2019 - Finał

Projekt „Uwolnieni 2019” dobiegł końca! Przedstawiamy Wam efekt końcowy – film, w którym główne role grają naci bohaterowie – Agnieszka, Paulina, Marek, Gabriel, Michał, Norbert, Artur, Krzysztof, Paweł i Daniel. Obejrzyjcie koniecznie – te historie motywują i pokazują, że nie ma sytuacji bez wyjścia. (Visited 101 times, 1 visits today)