KONSPEKT ZAJĘĆ (10)

pelkins77

Tytuł zajęć:

Wysłuchaj mnie, proszę…

* bohater filmu Paweł Cwynar napisał książkę pt. Wysłuchaj mnie, proszę…

Cele:

 • Podniesienie świadomości na temat skutków agresji i przestępczego stylu życia.
 • Zwrócenie uwagi na readaptację społeczną skazanych.
 • Ukazanie znaczenia duchowości w życiu skazanych i byłych skazanych.

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_PAWEŁ”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_PAWEŁ”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Czy młodzi ludzie wierzą w Boga?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_PAWEŁ”
 6. Dyskusja na temat:
  1. aktywności sportowej Pawła,
  2. agresji i przestępczości bohatera wywiadu,
  3. pobytu bohatera filmu w więzieniu,
  4. znaczenia Boga w życiu Pawła.
 7. Pytania podsumowujące:
  1. Czy każdy człowiek zasługuje na kolejną szansę?
  2. Czy wiara i duchowość pomagają człowiekowi?
  3. Jak rozumiesz zdanie: „do większych celów człowiek został powołany”?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 66 times, 1 visits today)
Next Post

Artur - UWOLNIENI 2019

Jego matka po awanturze wyskoczyła z okna. Ojciec go bił. Pierwszą próbę samobójczą miał za sobą w wieku 9 lat. Trafił na złe towarzystwo. W wieku 18 lat był już silnie uzależniony od alkoholu. W wieku 19 lat trafił do Zakładu Karnego. Urodził się mu syn i wtedy coś się […]