KONSPEKT ZAJĘĆ (2)

pelkins77

Tytuł zajęć:

Więcej mocy bez prze(mocy)

Cele:

 • Podniesienie świadomości na temat przyczyn i skutków przemocy.
 • Uświadomienie konsekwencji nadużywania alkoholu.
 • Zwrócenie uwagi na problem dysfunkcyjnej rodziny.
 • Ukazanie zasobów i potencjałów, które pomagają byłym skazanym żyć uczciwie, godnie i trzeźwo.

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_ARTUR”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_ARTUR”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Czy młodzi ludzie doświadczają przemocy?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_ARTUR”
 6. Dyskusja na temat:
  1. patologicznych zachowań w rodzinie Artura,
  2. przyczyn próby samobójczej bohatera wywiadu,
  3. przyczyn i skutków nadużywania alkoholu przez Artura,
  4. przyczyn i skutków stosowania przemocy przez bohatera filmu,
  5. sposobów Artura na radzenie sobie z uzależnieniem od alkoholu i przemocą
 7. Pytania podsumowujące:
  1. Jakie znacie formy i skutki przemocy?
  2. Co oznacza zdanie: „kocham ciebie, ale nie akceptuję twojego złego zachowania”?
  3. Co może zrobić młody człowiek, kiedy doświadcza lub jest świadkiem przemocy?
  4. Czego w życiu najbardziej potrzebuje młody człowiek?
  5. Jakie filmy zrobiły na was największe wrażenie i dlaczego?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 38 times, 1 visits today)
Next Post

KONSPEKT ZAJĘĆ (1)

Tytuł zajęć: Trudna walka z uzależnieniem Cele: Poszukiwanie zależności między sytuacją rodzinną a sytuacją dziecka. Zwrócenie uwagi na zjawiska wykluczenia i stygmatyzacji w grupie rówieśniczej. Uświadomienie konsekwencji psychicznych, fizycznych i społecznych wynikających z zażywania narkotyków. Podniesienie świadomości na temat skutków przedwczesnego macierzyństwa nieletnich. Czas trwania: 2 x 45 minut Metody: […]