KONSPEKT ZAJĘĆ (3)

pelkins77

Tytuł zajęć:

Wydarzenia, które zmieniają ludzi…

Cele:

 • Podniesienie świadomości na temat przyczyn i skutków przestępczości, zachowań ryzykowanych i uzależnień.
 • Uświadomienie konsekwencji negatywnych wzorców w rodzinie.
 • Refleksja na temat człowieka w obliczu śmierć bliskiej osoby.
 • Poszukiwanie możliwości wsparcia społecznego byłym skazanym.

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_GABRIEL”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_GABRIEL”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Jakie wydarzenia mogą zmienić całe życie człowieka?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_GABRIEL”
 6. Dyskusja na temat:
  1. doświadczeń rodzinnych Gabriela,
  2. przyczyn i konsekwencji agresji i zachowań ryzykownych,
  3. przyczyn i skutków nadużywania alkoholu przez Artura,
  4. przyczyn i konsekwencji agresji i zachowań ryzykownych,
  5. sytuacji bohatera filmu w zakładzie karnym
  6. choroby i śmierci córki
  7. wsparcia, które otrzymał Gabriel
 7. Pytania podsumowujące:
  1. Dlaczego człowiek zaczyna zachowywać się źle?
  2. Jak śmierć bliskiej osoby może zmienić życie tych, którzy nadal żyją?
  3. Czym jest wsparcie społeczne?
  4. W jaki sposób można pomagać potrzebującym?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „ „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 32 times, 1 visits today)
Next Post

KONSPEKT ZAJĘĆ (2)

Tytuł zajęć: Więcej mocy bez prze(mocy) Cele: Podniesienie świadomości na temat przyczyn i skutków przemocy. Uświadomienie konsekwencji nadużywania alkoholu. Zwrócenie uwagi na problem dysfunkcyjnej rodziny. Ukazanie zasobów i potencjałów, które pomagają byłym skazanym żyć uczciwie, godnie i trzeźwo. Czas trwania: 2 x 45 minut Metody: mini wykład informacyjny, opis, burza […]