KONSPEKT ZAJĘĆ (4)

pelkins77

Tytuł zajęć:

Pułapka uzależnień i…

Cele:

 • Podniesienie świadomości na temat skutków nadużywania alkoholu.
 • Uświadomienie mechanizmów uzależnień.
 • Ukazanie konsekwencji przestępczego stylu życia.

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „ Uwolnieni_”KRZYSZTOF ”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „ Uwolnieni_”KRZYSZTOF ”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Czym jest hazard?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_KRZYSZTOF”
 6. Dyskusja na temat: sytuacji rodzinnej Krzysztofa,
  1. zbrodni, której dopuścił się pod wpływem alkoholu,
  2. przyczyn i konsekwencji uzależnienia od hazardu bohatera filmu,
  3. motywacji do zmiany sytuacji życiowej Krzysztofa.
 7. Pytania podsumowujące:
  1. Dlaczego młodzi ludzie piją alkohol?
  2. Kiedy człowiek staje się hazardzistą?
  3. Co może chronić młode osoby przez uzależnieniami?
  4. Za co w swoim życiu mogę być wdzięczny?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 36 times, 1 visits today)
Next Post

KONSPEKT ZAJĘĆ (3)

Tytuł zajęć: Wydarzenia, które zmieniają ludzi… Cele: Podniesienie świadomości na temat przyczyn i skutków przestępczości, zachowań ryzykowanych i uzależnień. Uświadomienie konsekwencji negatywnych wzorców w rodzinie. Refleksja na temat człowieka w obliczu śmierć bliskiej osoby. Poszukiwanie możliwości wsparcia społecznego byłym skazanym. Czas trwania: 2 x 45 minut Metody: mini wykład informacyjny, […]