KONSPEKT ZAJĘĆ (5)

pelkins77

Tytuł zajęć:

Skutki choroby alkoholowej

Cele:

 • Podniesienie świadomości na temat skutków nadużywania alkoholu.
 • Uświadomienie mechanizmów uzależnień.
 • Ukazanie konsekwencji przestępczego stylu życia.

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_MICHAŁ”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_MICHAŁ”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Czy młodzi ludzie mają problem z alkoholem?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_MICHAŁ”
 6. Dyskusja na temat:
  1. spożycia alkoholu przez Michała pierwszy raz,
  2. ryzykowanych zachowań bohatera wywiadu po spożyciu alkoholu,
  3. skutków fizycznych, psychicznych i społecznych uzależnienia od alkoholu,
  4. powrotu do trzeźwego życia.
 7. Pytania podsumowujące:
  1. Co znaczy zdanie: „jeden kieliszek dzieli mnie od powrotu do więzienia”?
  2. Jakie konsekwencje ponoszą młode osoby, które nadużywają alkoholu?
  3. Czy są w waszym życiu osoby, na które zawsze możecie liczyć?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 162 times, 1 visits today)
Next Post

KONSPEKT ZAJĘĆ (4)

Tytuł zajęć: Pułapka uzależnień i… Cele: Podniesienie świadomości na temat skutków nadużywania alkoholu. Uświadomienie mechanizmów uzależnień. Ukazanie konsekwencji przestępczego stylu życia. Czas trwania: 2 x 45 minut Metody: mini wykład informacyjny, opis, burza mózgów, metoda sytuacja, metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „ Uwolnieni_”KRZYSZTOF ”) studium przypadku, dyskusja. Pomoce: film edukacyjny […]