KONSPEKT ZAJĘĆ (6)

pelkins77

Tytuł zajęć:

Marihuana (nie)uzależnia

Cele:

 • Podniesienie świadomości na temat skutków zażywania marihuany.
 • Uświadomienie mechanizmów uzależnień.
 • Ukazanie konsekwencji ryzykowanych i przestępczych zachowań.
 • Zwrócenie uwagi na wydarzenia, które stają się „punktem zwrotnym” z życiu.

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_NORBERT”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_NORBERT”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Czy marihuana uzależnia?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_NORBERT”
 6. Dyskusja na temat:
  1. sytuacji rodzinnej Norberta,
  2. postawy Norberta wobec marihuany w trakcie jej zażywania i po leczeniu uzależnienia od marihuany,
  3. zachowań ryzykowanych podejmowanych przez Norberta,
  4. motywacji do podjęcia leczenia uzależnienia od marihuany.
 7. Pytania podsumowujące:
  1. Dlaczego Norbet nadal żyje, chociaż było wiele sytuacji, w których mógł nie przeżyć?
  2. Jakie są konsekwencje zażywania marihuany?
  3. Jakie czynniki chronią przed uzależnieniem?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 88 times, 1 visits today)
Next Post

KONSPEKT ZAJĘĆ (5)

Tytuł zajęć: Skutki choroby alkoholowej Cele: Podniesienie świadomości na temat skutków nadużywania alkoholu. Uświadomienie mechanizmów uzależnień. Ukazanie konsekwencji przestępczego stylu życia. Czas trwania: 2 x 45 minut Metody: mini wykład informacyjny, opis, burza mózgów, metoda sytuacja, metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_MICHAŁ”) studium przypadku, dyskusja. Pomoce: film edukacyjny pt. „Uwolnieni_MICHAŁ” […]