KONSPEKT ZAJĘĆ (7)

pelkins77

Tytuł zajęć:

W kręgu przemocy i uzależnienia

Cele:

 • Zwrócenie uwagi na problem wykluczenia w grupie rówieśniczej.
 • Podniesienie świadomości na temat depresji i zaburzeń psychicznych.
 • Uświadomienie mechanizmów uzależnień i przemocy w związkach partnerskich.
 • Ukazanie możliwości podejmowania działań twórczych

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_PAULINA”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_PAULINA”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Dlaczego młodzi ludzie doświadczają depresji i zaburzeń psychicznych?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_PAULINA”
 6. Dyskusja na temat:
  1. sytuacji rodzinnej Pauliny,
  2. depresji, zaburzeń psychicznych i próby samobójczej bohaterki filmu,
  3. zachowań ryzykowanych i wczesnego rodzicielstwa Pauliny,
  4. związku bohaterki wywiadu z osobą stosującą przemoc i uzależnioną od substancji psychoaktywnych,
  5. twórczości Pauliny.
 7. Pytania podsumowujące:
  1. W jaki sposób młody człowiek może poradzić sobie z depresją i zaburzeniami psychicznymi?
  2. Gdzie szukać pomocy, kiedy doświadcza się przemocy?
  3. Jakie pasje i zainteresowania mogą rozwijać młode osoby?
  4. Co znaczy zdanie: „To kim jestem zależne jest tylko ode mnie”?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 52 times, 1 visits today)
Next Post

KONSPEKT ZAJĘĆ (6)

Tytuł zajęć: Marihuana (nie)uzależnia Cele: Podniesienie świadomości na temat skutków zażywania marihuany. Uświadomienie mechanizmów uzależnień. Ukazanie konsekwencji ryzykowanych i przestępczych zachowań. Zwrócenie uwagi na wydarzenia, które stają się „punktem zwrotnym” z życiu. Czas trwania: 2 x 45 minut Metody: mini wykład informacyjny, opis, burza mózgów, metoda sytuacja, metoda eksponująca (film […]