KONSPEKT ZAJĘĆ (8)

pelkins77

Tytuł zajęć:

Nawrócony przestępca

Cele:

 • Ukazanie brutalności świata przestępczego.
 • Uświadomienie trudności w procesie readaptacji społecznej skazanych.
 • Zwrócenie uwagi na duchowość byłych przestępców.

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_DANIEL”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_DANIEL”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Czy nawet,, największy ”przestępca ma szansę na zmianę?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_DANIEL”
 6. Dyskusja na temat:
  1. domu rodzinnego Daniela,
  2. Agresji i zażywanych środków psychoaktywnych przez bohatera filmu,
  3. rodzajów i nasilenia popełnianych przestępstw przez Daniela,
  4. duchowości Daniela.
 7. Pytania podsumowujące:
  1. Jakie czynniki decydują o tym, że człowiek zaczyna źle postępować?
  2. Co może pomóc człowiekowi zmienić swoje życie?
  3. Czy wiara w Boga może pomóc człowiekowi znaleźć sens w życiu i je zmienić?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 30 times, 1 visits today)
Next Post

KONSPEKT ZAJĘĆ (7)

Tytuł zajęć: W kręgu przemocy i uzależnienia Cele: Zwrócenie uwagi na problem wykluczenia w grupie rówieśniczej. Podniesienie świadomości na temat depresji i zaburzeń psychicznych. Uświadomienie mechanizmów uzależnień i przemocy w związkach partnerskich. Ukazanie możliwości podejmowania działań twórczych Czas trwania: 2 x 45 minut Metody: mini wykład informacyjny, opis, burza mózgów, […]