KONSPEKT ZAJĘĆ (9)

pelkins77

Tytuł zajęć:

Nie poddawaj

Cele:

 • Zwrócenie uwagi na dysfunkcje w rodzinie.
 • Uświadomienie skutków nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i hazardu.
 • Ukazanie problemu bezdomności.
 • Podniesienie świadomości na temat twórczości w resocjalizacji.

Czas trwania:

2 x 45 minut

Metody:

 • mini wykład informacyjny,
 • opis,
 • burza mózgów,
 • metoda sytuacja,
 • metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_MAREK”)
 • studium przypadku,
 • dyskusja.

Pomoce:

 • film edukacyjny pt. „Uwolnieni_MAREK”
 • tablica, marker/kreda, kartki, długopisy

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z tematem zajęć, celem zajęć i sposobami pracy podczas zajęć.
 3. Wspólne stworzenie zasad pracy podczas zajęć.
 4. Burza mózgów wokół pytania: Jakie problemy i tragedie mogą znacząco zmienić sytuację rodziny?
 5. Prezentacja filmu edukacyjnego pt. „Uwolnieni_MAREK”
 6. Dyskusja na temat:
  1. sytuacji rodzinnej Marka,
  2. uzależnień bohatera wywiadu (alkohol, narkotyki, hazard),
  3. bezdomności bohatera filmu,
  4. twórczości muzycznej Marka.
 7. Pytania podsumowujące:
  1. Co znaczy „nie można poddawać się rzeczywistości”?
  2. Co daje wam muzyka?
  3. Jakie macie marzenia?
  4. Jak spełnić swoje plany i marzenia?
 8. Podsumowanie zajęć pytaniem: „Z dzisiejszych zajęć dowiedziałem się…”, „Najbardziej podobało mi się…”, Inaczej można byłoby zrobić…”
 9. Podziękowanie za udział w zajęciach
(Visited 27 times, 1 visits today)
Next Post

KONSPEKT ZAJĘĆ (8)

Tytuł zajęć: Nawrócony przestępca Cele: Ukazanie brutalności świata przestępczego. Uświadomienie trudności w procesie readaptacji społecznej skazanych. Zwrócenie uwagi na duchowość byłych przestępców. Czas trwania: 2 x 45 minut Metody: mini wykład informacyjny, opis, burza mózgów, metoda sytuacja, metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_DANIEL”) studium przypadku, dyskusja. Pomoce: film edukacyjny pt. […]