Next Post

KONSPEKT ZAJĘĆ (9)

Tytuł zajęć: Nie poddawaj Cele: Zwrócenie uwagi na dysfunkcje w rodzinie. Uświadomienie skutków nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i hazardu. Ukazanie problemu bezdomności. Podniesienie świadomości na temat twórczości w resocjalizacji. Czas trwania: 2 x 45 minut Metody: mini wykład informacyjny, opis, burza mózgów, metoda sytuacja, metoda eksponująca (film edukacyjny pt. „Uwolnieni_MAREK”) […]