Trudny powrót do społeczeństwa – EWA – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Trudny powrót do społeczeństwa Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć trudności w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych. Cele szczegółowe: ukazanie trudności i problemów fizycznych, psychicznych i społecznych byłych skazanych, ukazanie perspektywy społeczeństwa wobec skazanych i byłych skazanych, uwrażliwienie na zjawisko stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób […]