Konsekwencje zachowań – KRYSIA – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Konsekwencje zachowań Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć, że każdy czyn przestępczy niesie właściwe konsekwencje Cele szczegółowe: ukazanie rodzajów przestępstw, uświadomienie konsekwencji wynikających z przestępstw, ukazanie trudności wynikających z pobytu w zakładzie karnym, uświadomienie skutków psychicznych, fizycznych, społecznych z karalności, charakterystyka osób odbywających karę pozbawienia […]

Krysia – „Poszukiwana”

pelkins77

Wychowana w dobrym domu. Była kierownikiem w sklepie meblowym. Któregoś dnia zleciła rozliczenie z podwykonawcą swojej pracownicy, która nigdy tego rozliczenia nie dokonała. Poszukiwana listem gończym kiedy mieszkała już poza granicami Polski, przez 3 lata odsiadywała wyrok. Potem po wyjściu na wolność została już w Polsce. Jej życie w Hiszpanii […]