Cel projektu

Z danych NIK wynika, że ponad 30 % byłych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych wchodzi w konflikt z prawem już niedługo po opuszczeniu ośrodka, przy czym po 5 latach od opuszczenia ośrodka i samodzielnego życia niekorzystna sytuacja pogłębia się i aż 60% wychowanków MOW wchodzi na drogę przestępczą. Dla porównania – w przypadku osób dorosłych, które odbyły wyroki i opuściły Zakłady Karne, odsetek te po 5 latach wynosi 38%.

Fundacja „Podlaskie Centrum Radiowe” i „Amicus Media” przy współpracy z Fundacją „Sławek” realizują projekt „Uwolnieni 2019”. Jest on współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Z projektem tym chcemy dotrzeć do MOW-ów i szkół średnich zlokalizowanych na terenach o podwyższonym zagrożeniu przestępczością.

Celem projektu „Uwolnieni 2019” jest:

  • przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym,
  • profilaktyka uzależnień i
  • promocja zdrowego stylu życia.

Projekt skierowany został do:

  • osadzonych w Zakładach Karnych,
  • uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.
(Visited 46 times, 1 visits today)