Do białostockiego aresztu zagościła Fundacja „Sławek”

pelkins77

Podlaskie Centrum Radiowe oraz Amicus Media we współpracy z Fundacją „Sławek” realizuje projekt „Uwolnieni”-projekt profilaktyczny, promujący zdrowy styl życia-bez uzależnień. Celem projektu „Uwolnieni” jest przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym, profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia. Odbiorcami projektu są nie tylko szkoły ale i również osadzeni w zakładach karnych. Spotkanie odbyło się w dniu 07.10.2019r. w świetlicy Aresztu Śledczego w Białymstoku […]

ZS nr 2 w Łukowie

pelkins77

18 września br. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Fundacji „Sławek” z Warszawy.  Misją stowarzyszenia jest pomoc w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej więźniom oraz osobom wychodzącym na wolność i ich rodzinom. Nie zapominają również o młodzieży wywodzącej się z zagrożonych patologią środowisk. Spotkanie z uczniami odbyło się w ramach […]

Realizacja projektu

pelkins77

Realizacja projektu polegała między innymi na przeprowadzeniu spotkań w szkołach i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Przebiegały one według następującego scenariusza: świadectwo bohatera i krótki spot o nim, dyskusja, podczas której zostały poruszone zagadnienia takie jak: – co skłania ludzi do uzależnień, agresji, przestępczości, – jak zapobiegać uzależnieniem, agresji i przestępczości. – […]

MAM WYBÓR – WYBIERAM ŚWIADOMIE – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Mam wybór – wybieram świadomie Czas trwania: 45 minut Cel główny: Rozwijanie u uczestników zajęć samoświadomości na temat zachowań agresywnych, przestępczych i zachowań związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych Cele szczegółowe: uświadomienie, że zachowania agresywne i przestępcze oraz zażywanie substancji psychoaktywnych nie są normą wśród młodego pokolenia, ukazanie przyczyn […]

Wsparcie społeczne w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych – DAMIAN – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Wsparcie społeczne w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych – DAMIAN Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć, że wsparcie społeczne pomaga byłym skazanym w powrocie do społeczeństwa. Cele szczegółowe: ukazanie korzyści i zagrożeń wynikających z prowadzenia przestępczego stylu życia, uświadomienie rodzajów wsparcia społecznego, ukazanie potrzeby wsparcia […]