Trudny powrót do społeczeństwa – EWA – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Trudny powrót do społeczeństwa Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć trudności w procesie readaptacji społecznej byłych skazanych. Cele szczegółowe: ukazanie trudności i problemów fizycznych, psychicznych i społecznych byłych skazanych, ukazanie perspektywy społeczeństwa wobec skazanych i byłych skazanych, uwrażliwienie na zjawisko stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób […]

Właściwe wybory okazją do bezpiecznego, zdrowego i uczciwego stylu życia – JACEK – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Właściwe wybory okazją do bezpiecznego, zdrowego i uczciwego stylu życia Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć korzyści z prowadzenia zdrowego, bezpiecznego, uczciwego stylu życia Cele szczegółowe: ukazanie zagrożeń i niebezpieczeństw w życiu młodych osób, uświadomienie przyczyn i konsekwencji ryzykownego stylu życia młodych osób, charakterystyka osób, […]

Więzienie (nie)stracony czas – MACIEJ – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Więzienie (nie)stracony czas Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć, że pobyt w więzieniu z jednej strony jest czasem straconym a z drugiej strony może stać się szansą na zmianę. Cele szczegółowe: ukazanie strat jakie ponoszą osoby odbywające karę pozbawienia wolności, uświadomienie, że pobyt w więzieniu […]

Konsekwencje zachowań – KRYSIA – konspekt zajęć

pelkins77

Temat zajęć: Konsekwencje zachowań Czas trwania: 45 minut Cel główny: Uświadomienie uczestnikom zajęć, że każdy czyn przestępczy niesie właściwe konsekwencje Cele szczegółowe: ukazanie rodzajów przestępstw, uświadomienie konsekwencji wynikających z przestępstw, ukazanie trudności wynikających z pobytu w zakładzie karnym, uświadomienie skutków psychicznych, fizycznych, społecznych z karalności, charakterystyka osób odbywających karę pozbawienia […]

Jacek – „Zakochany w uczciwym życiu”

pelkins77

Pochodzi z rodziny patologicznej. Mama uzależniona. Miała wielu mężczyzn i dzieci z różnych związków. Jacek musiał kraść węgiel i jedzenie, żeby przeżyć już jako dziecko. Potem z kolegami zaczął rozboje i wymuszenia. Napadali ludzi na mieście, okaleczali i okradali. Jacek słynął z przemocy i bezwzględności. W końcu za zabójstwo trafił […]

Damian – „Łatwe pieniądze”

pelkins77

Pochodzi z rodziny patologicznej. Mama uzależniona. Miała wielu mężczyzn i dzieci z różnych związków. Jacek musiał kraść węgiel i jedzenie, żeby przeżyć już jako dziecko. Potem z kolegami zaczął rozboje i wymuszenia. Napadali ludzi na mieście, okaleczali i okradali. Jacek słynął z przemocy i bezwzględności. W końcu za zabójstwo trafił […]

Krysia – „Poszukiwana”

pelkins77

Wychowana w dobrym domu. Była kierownikiem w sklepie meblowym. Któregoś dnia zleciła rozliczenie z podwykonawcą swojej pracownicy, która nigdy tego rozliczenia nie dokonała. Poszukiwana listem gończym kiedy mieszkała już poza granicami Polski, przez 3 lata odsiadywała wyrok. Potem po wyjściu na wolność została już w Polsce. Jej życie w Hiszpanii […]

Maciek – „Być u siebie”

pelkins77

W więzieniu spędził łącznie 14 lat. Za, jak mówi, „dzikość serca”. Kradzieże, rozboje. Założył zespół muzyczny „Paragraf 64”. Zakochał się, zamieszkał ze swoją wybranką dla której pisze piosenki w Częstochowie. Poznajcie jego historię